Skip to content

Het Digitaal Logboek voor Installateurs:

Het onmisbare digitaal logboek voor installateurs: voldoe aan CO-certificering volgens InstallQ BRL 6000-25

In de huidige tijd waar technologie een integrale rol speelt in vrijwel elke beroepssector, is het bijhouden van een digitaal logboek essentieel geworden voor installateurs. Met name voor installateurs die werken met gasinstallaties, is het noodzakelijk om te voldoen aan de CO-certificering zoals gespecificeerd in InstallQ BRL 6000-25. Dit artikel belicht het belang van een digitaal logboek en hoe het bijdraagt aan de naleving van deze certificering, met speciale aandacht voor de ondersteuning die de software van Mijn Kantoor op Zak biedt.

Wat is InstallQ BRL 6000-25?

InstallQ BRL 6000-25 is een beoordelingsrichtlijn die eisen stelt aan installateurs voor de aanleg, het onderhoud en de inspectie van gasinstallaties om de uitstoot van koolmonoxide (CO) te minimaliseren. Deze richtlijn is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers te waarborgen door te voorkomen dat schadelijke CO-concentraties ontstaan. Voor meer informatie: https://installq.nl/co-certificering

Waarom een Digitaal Logboek?

Een digitaal logboek biedt installateurs diverse voordelen ten opzichte van traditionele papieren logboeken:

 1. Efficiëntie en nauwkeurigheid
  Digitale logboeken maken het eenvoudiger om gegevens snel en nauwkeurig in te voeren. Automatische tijdstempels en locatiegegevens zorgen voor betrouwbare documentatie.
 2. Toegankelijkheid en opslag
  Data opgeslagen in een digitaal logboek kan gemakkelijk worden geraadpleegd en gedeeld, wat handig is bij inspecties of audits. Bovendien zijn digitale bestanden minder vatbaar voor verlies of schade in vergelijking met papieren documenten.
 3. Naleving van regelgeving
  Met een digitaal logboek kunnen installateurs eenvoudiger voldoen aan de eisen van InstallQ BRL 6000-25. Automatische herinneringen voor onderhoud en inspecties helpen bij het op tijd uitvoeren van noodzakelijke controles.
 4. Milieuvoordelen
  Het gebruik van digitale logboeken vermindert het papierverbruik, wat bijdraagt aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Mijn Kantoor op Zak: uw partner in digitaal logboekbeheer

De software van Mijn Kantoor op Zak biedt specifieke ondersteuning voor installateurs die moeten voldoen aan de InstallQ BRL 6000-25 richtlijn. Hier zijn enkele manieren waarop deze software helpt:

 1. Gebruiksvriendelijke interface
  De software is ontworpen met een intuïtieve interface die het eenvoudig maakt voor installateurs om gegevens in te voeren en bij te houden.
 2. Automatische herinneringen
  Mijn Kantoor op Zak stuurt automatische herinneringen voor onderhouds- en inspectietaken, zodat installateurs altijd op de hoogte zijn van aankomende verplichtingen.
 3. Integratie met bestaande systemen
  De software kan naadloos integreren met andere bedrijfsprocessen en systemen, zoals planning- en boekhoudsoftware, om een naadloze workflow te garanderen.
 4. Veilige dataopslag en toegang
  Gegevens worden veilig opgeslagen en zijn altijd toegankelijk voor bevoegde gebruikers, wat essentieel is voor audits en inspecties.
 5. Uitgebreide functionaliteiten in het relatiedossier
  Mijn Kantoor op Zak biedt uitgebreide functionaliteiten in het relatiedossier, waaronder notities, foto-opslag, werkbonnen, historie, facturatie en inzicht. Deze functionaliteiten helpen installateurs om een volledig overzicht te behouden van alle klantgerelateerde informatie en activiteiten.
 6. Aanpasbare werkbonnen:
  De werkbonnen in Mijn Kantoor op Zak kunnen volledig worden aangepast naar de wensen van je eigen kwaliteitshandboek volgens de BRL 6000-25. Dit zorgt ervoor dat alle vereiste informatie en procedures nauwkeurig worden gedocumenteerd en voldoen aan de richtlijnen.

Implementatie van een digitaal logboek

Het implementeren van een digitaal logboek kan in enkele stappen worden uitgevoerd:

 1. Kies een geschikt systeem
  Mijn Kantoor op Zak is een uitstekende keuze voor installateurs die willen voldoen aan InstallQ BRL 6000-25. De software is specifiek ontworpen om aan deze eisen te voldoen.
 2. Training en ondersteuning
  Zorg ervoor dat alle betrokken medewerkers adequate training krijgen in het gebruik van het digitale logboek. Mijn Kantoor op Zak biedt uitgebreide training en ondersteuning om ervoor te zorgen dat het systeem effectief wordt gebruikt.
 3. Integratie met bestaande systemen
  Zoals eerder vermeld, kan de software van Mijn Kantoor op Zak integreren met andere bedrijfsprocessen, wat bijdraagt aan een efficiënte en effectieve workflow.

Conclusie

Het bijhouden van een digitaal logboek is niet alleen een stap vooruit in de efficiëntie en nauwkeurigheid van documentatie voor installateurs, maar ook een cruciaal onderdeel van de naleving van de InstallQ BRL 6000-25 certificering. De software van Mijn Kantoor op Zak biedt de nodige tools en ondersteuning om dit proces te stroomlijnen en te optimaliseren.

Door nu de overstap te maken naar digitale logboeken en gebruik te maken van de software van Mijn Kantoor op Zak, kunnen installateurs hun bedrijfsvoering optimaliseren, voldoen aan wettelijke eisen en bijdragen aan een veiligere en duurzamere toekomst.